Z technických důvodu prosíme o objednávku produktů e-mailem nebo telefonicky. Zobrazit kontakty

Ryby v RAS


Biologie a Etologie  Ochotně přijímá a dobře využívá předkládané krmivo, nemá vysoké prostorové nároky, dobře snáší vysokou intenzitu chovu, krátkodobě snáší i zhoršenou kvalitu vody, vysoká intenzita růstu. Celoročně dostupné jikry i násadový materiál
Optimální teplota 13-18°C
Intenzita produkce 80-120kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 10-12 měsíců
Krmný koeficient (Kg krmva/Kg přírůstku) 0,9-1,1
Spotřeba kyslíku Cca 1,2Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 65-70%
Ztráty během chovu do 5%
Biologie a Etologie V chovu plachá a opatrná ryba, zdržuje se při dně odchovné nádrže, potřebuje klid a stálost prostředí, negativně reaguje na jakékoli náhle změny, krmivo přijímá ze sloupce a ze dna, náchylný ke kanibalismu, nutnost pravidelného třídění, v dobrých podmínkách relativně vysoká intenzita růstu. Na trhu velmi ceněn.
Optimální teplota 23-24°C
Intenzita produkce 60-80kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 12-15 měsíců (z 10g do cca 1,2kg)
Krmný koeficient (Kg krmiva/Kg přírůstku) 1,1-1,2
Spotřeba kyslíku Cca 1Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 40-45%
Ztráty během chovu do 20% (od cca 10g do cca 1200g)
Biologie a Etologie V chovu aktivní a temperamentní ryba, dobře přijímá předkládané krmivo z hladiny i ze sloupce, které je lepší předkládat ručně, při automatickém krmení se rozrůstá a velcí jedinci mají sklon ke kanibalismu, není tak náročný jako candát, roste i při nižších teplotách, poměrně náchylný na dlouhodobé zvýšené množství amoniaku, kdy přestává růst. Velice ceněný ve Švýcarsku a Skandinávii.
Optimální teplota 21-23°C
Intenzita produkce 60-80kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 8-10 měsíců (z 5g do cca 200g)
Krmný koeficient (Kg krmiva/Kg přírůstku) 1,2
Spotřeba kyslíku Cca 1Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 35-38%
Ztráty během chovu do 10% (od cca 10g do cca 200g)
Biologie a Etologie Teplomilný, relativně nenáročný na podmínky prostředí, tolerantní k nižšímu obsahu kyslíku a vyššímu pH, rychlý a intenzivní růst s dobrou využitelností krmiva, dobře snáší vysokou intenzitu produkce, světloplachý, preferuje temné prostředí, v prvním roce života náchylný k ichthyophthtirióze, intenzivní chov až do pohlavní zralosti znamená časté vzájemné napadání ryb, poskytuje vynikající svalovinu bez mezisvalových kůstek,
Optimální teplota 24-26°C
Intenzita produkce 100 – 150kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 12 měsíců (z 10g do cca 2,5Kg)
Krmný koeficient (Kg krmiva/Kg přírůstku) 1,2
Spotřeba kyslíku Cca 0,8Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 35-37%
Ztráty během chovu  8-10%  (od cca 10g do cca 2,5Kg)
Biologie a Etologie Teplomilný, světloplachý, s vysokou odolností vůči zhuštěným obsádkám a zhoršeným podmínkám prostředí, snáší velmi nízký obsah kyslíku, vyšší obsah amoniaku a vysoký obsah organických látek. Při vhodně navržených podmínkách chovu vykazuje rychlý růst a dosahuje vysokých přírůstků, lze vytírat několikrát ročně, je poměrně odolný proti nemocem, v odchovu plůdku je třeba dát pozor na stejnou teplotu vzduchu a vody v odchovně, aby nedocházelo k zánětům labyrintu (dýchacího aparátu)
Optimální teplota 25-27°C
Intenzita produkce 250 – 400kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 6-9 měsíců (z 10g do cca 1,2Kg)
Krmný koeficient (Kg krmiva/Kg přírůstku) 0,9-1,2
Spotřeba kyslíku Cca 0,5Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 39-42%
Ztráty během chovu  8-10%  (od cca 10g do cca 1,2Kg)
  • Jeseterovití (acipenseridae)
  • Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
  • Jeseter sibiřský (Acipenser baerii)
  • Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii)
  • Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)
  • Vyza velká (Huso huso)
  • A jejich kříženci, dále je možné chovat např. severoamerické druhy jeseterů
Biologie a Etologie  Jeseteři jsou dlouhověké ryby, výtěr a odchov plůdku vyžadují vysokou odbornost a technologické zázemí. Odchov tržních ryb je relativně bezproblémový.Lze je chovat k produkci kaviáru, masa, jako okrasnou rybu nebo rybu do sportovních revírů
Optimální teplota 14-20°C (dle druhu)
Intenzita produkce 60-80Kg/m3
Délka odchovu do tržní hmotnosti 14-24 měsíců (od cca 10g do 1,5kg)
Krmný koeficient (Kg krmva/Kg přírůstku) 0,9-1,1
Spotřeba kyslíku Cca 1Kg O₂ na 1kg ryby
Výtěžnost = hmotnost filet/ hmotnost ryby 35%
Ztráty během chovu do 25%

 

V RAS se chovají i další druhy ryb, jejihž perspektiva je zatím z mnoha důvodů problematická. Jejich masovější chov je spíše otázkou do budoucnosti. Jsou to např. úhoř říční, síhové, mník jednovousí, tlamovec nilský (tilapia), siven arktický, losos obecný a další.


Siven arktický
Salvelinus alpinus


Síh severní marena/peleď
Coregonus lavaretus peled/marena


Mník jednovousý
Lota lota


Losos obecný
Salmo salar


Tlamovec nilský (tilapia)
Oreochromis niloticus

 


Úhoř říční
Anguilla anguilla