Z technických důvodu prosíme o objednávku produktů e-mailem nebo telefonicky. Zobrazit kontakty

Vortex s radiálním tokem


Vortex s radiálním tokem


Vortex s radiálním tokem 01 24 900 Kč bez DPH

Vortex s radiálním tokem 02 34 900 Kč bez DPH


  • vortex s radiálním tokem
  • usazovací konus je napojen přímo na odkalovací potrubí
  • efektivní usazování hrubších nečistot až 80%
  • první stupeň filtrace v akvaponických systémech s menší obsádkou ryb
  • v RAS vhodný jako sedimentační zařízení před bubnovým filtrem
  • šetří mechanické opotřebení bubnového filtru a snižuje spotřebu oplachovací vody
  • lze zapojit ve filtračním okruhu nebo jako primární usazovací zařízení za každou odchovnou nádrž

Vortex s radiálním tokem

Vortex s radiálním tokem je určen jako mechanické filtrační zařízení pro separaci nerozpuštěných částic v RAS nebo v akvaponii. Voda je do vortexu přiváděna středovým nátokem, který je v usazovacím konusu kryt krycí trubkou. Krycí trubka usměrňuje tok vody tak, aby docházelo k co největší sedimentaci částic. Z usazovacího konusu voda přetéká přes přelivnou hranu a zbavena nejhrubších nečistot teče dále do filtračního okruhu.

Zachycené nečistoty sedimentují na dně konusu. Konus se odkaluje pomocí odkalovacího potrubí, které je umístěno pod dnem vortexu.

Účinnost vortexu s radiálním tokem se pohybuje kolem 80% v závislosti na průtoku a struktuře částic.

Výhodou vortexu s radiálním tokem je nulová spotřeba el. energie, nulová poruchovost, jednoduchá obsluha, vysoká účinnost a nízká spotřeba oplachovací vody.

V akvaponii s nižší obsádkou ryb může být vortex s radiálním tokem jako hlavní mechanická filtrace. V RAS s vyšší obsádkou ryb je vortex s radiálním tokem využíván jako sedimentační zařízení před bubnovým filtrem, čímž šetří mechanické opotřebení bubnového filtru a snižuje spotřebu vody pro oplachování.

Vortex s radiálním tokem je cca o 1/3 účinnější než klasický vortex na bázi odstředivé síly.

Příslušenství k vortexu:

  • poklop s větrací hlavicí

Vortex je vyrobena z primárního PP (polypropylenu) bez přídavku recyklátu s UV stabilizací a prochází zkouškou těsnosti. O zkoušce těsnosti je vystaven certifikát.

Jsme přímí výrobci vortexu s radiálním tokem, proto není problém vyrobit vortex na zakázku, dle Vašich požadavků.

Technické parametry

Vortex 01 Vortex 02
Celková výška (mm) 1200 1200
Průměr ∅ (mm) 1200 1960
Objem (l) 1000 3000
Odtok D (mm) 110 160
Nátok D (mm) 110 160
Odkalování D (mm) 50 63
Max. průtok ( m³/hod.) 8 20

Související produkty

Víko s odvětrávací hlavou

Víko s odvětrávací hlavou

2 490 Kč bez DPH

Poklop pro Vortex

Detaily produktu