Z technických důvodu prosíme o objednávku produktů e-mailem nebo telefonicky. Zobrazit kontakty

SENECT AQUACULTURE|CONTROL-BASIC


Řídící jednotka pro RAS

Typ: AQC-A1-333-150 (150 w), nebo AQC-A1-333-300 (300 W)


Varianta 150W bez alarmu 38 547 Kč bez DPH

Varianta 150W včetně alarmu 40 958 Kč bez DPH

Varianta 300W bez alarmu 40 958 Kč bez DPH

Varianta 300W včetně alarmu 43 369 Kč bez DPH


 • monitorovací a řídící jednotka, speciálně vyvinuta pro RAS a akvakulturu
 • slouží k monitorování fyz. chem. parametrů vody (O2,pH,teplota,vodivost, ORP)
 • umožňuje řízení aerátorů, krmítek, oxygenace, čerpadel, bubnových filtrů apod.
 • kompaktní konstrukce, snadná instalace, intuitivní ovládání
 • dálkový přenos dat pomocí WLAN
 • on-line monitoring a řízení RAS pomocí aplikace Senect app control = kontrola chovu 24/7
 • vhodná pro RAS, líhně, vědecká pracoviště, akvaristiku, zimoviště pro KOI, apod...
 • možnost modulárního zapojení více jednotek do jednoho systému
 • alarmová hlášení pomocí sms a e-mailu
 • 3x senzorový vstup, 3x řízený výstup, 3x řízená zásuvka 230V

SENECT|Aquaculture Control-Basic

Je multifunkční monitorovací a řídící jednotka, která byla speciálně vyvinuta pro RAS a akvakulturu. Je vyrobena tak, aby byla dostupná, kompaktní  lehce ovladatelná ale zároveň robustní a použitelná v nejtěžších podmínkách rybářské praxe.

Pro provoz řídící jednotky je potřeba pouze přívod el. energie a zásuvka 230V. Pro přenos dat do vašeho PC je potřeba WLAN router, pro přenos dat do vašeho smart-telefonu stačí stáhnout volně přístupnou mobilní aplikaci Senect App Control přes Google play nebo App store. Jednotku lze integrovat do stávajících PLC systémů.

Instalace

 • jednoduchá, intuitivní a uživatelsky příjemná, dle přiloženého návodu k použití
 • žádné datové kabely, což šetří náklady a eliminuje příčiny selhání
 • stáčí pouze zásuvka na 230V, připojit senzory, definovat nastavení a systém je připraven
 • pokud si nebudete s instalací jisti, zajistíme instalaci a podporu v  případě problémů

Co lze monitorovat ?

 • O2 , kyslíkový senzor
 • pH, pH senzor
 • Vodivost, senzor konduktivity
 • ORP, ORP senzor
 • Teplotu, teplotní senzor
 • Tlak vzduchu, vestavěný barometr  je součástí přístroje
 • Úroveň hladiny, level senzor

Aktuální hodnoty vidíte přímo na displeji jednotky nebo na aplikaci, kterou si můžete stáhnout do Vašeho telefonu nebo počítače. Jednotku lze ovládat tlačítky nebo dálkově pomocí aplikace.

Aplikace umožňuje nejen aktuální monitoring, ale uchovává kompletní historii měření, včetně grafického znázornění, což umožňuje zpětně sledovat  průběh sledovaných hodnot. Např. během noci a dne, ve vztahu k počasí (v případě kyslíku) nebo sledovat změny hodnot po nakrmení (v případě pH a kyslíku). To je neocenitelné a přínosné pro pochopení hydrochemických zákonitostí vašeho chovu.

Jednotka monitoruje a uchovává i činnosti připojených zařízení, např. pokud připojíte bubnový filtr, jednotka je schopna detekovat a archivovat počet oplachovaní bubnového filtru nebo pohyby hladiny v bubnovém filtru. Pokud připojíte k jednotce i oběhové čerpadlo a UV lampu, dokáže jednotka tato zařízení ochránit proti chodu na sucho v případě poruchy filtru.

Aplikace umožňuje nastavit alarmová hlášení, při překročení prahových hodnot nebo poruch připojených zařízení. Hlášení obdržíte okamžitě SMS a e-mailem, navíc lze k jednotce připojit zvukovou a vizuální signalizaci pomocí majáčku, který upozorní obsluhu přímo v chovu.

Řídící jednotka SENECT|Aquaculture Control Basic je vybavena vstupy pro tři senzory, pokud potřebujete připojit více senzorů, je možné zkombinovat více jednotek nebo použít řídící jednotku Senect s více vstupy. Všechny senzory najdete podrobně popsány v kategorii Senzory

Co lze ovládat?

 • Aerátory
 • Automatické kyslíkové ventily (solenoidy)
 • Krmítka
 • Automatické ventily pro vodu (automatické dopouštění)
 • Čerpadla
 • Dávkovací čerpadla (úprava pH)
 • Zařízení na ohřev nebo chlazení vody
 • Bubnový filtr
 • UV lampy
 • Ozonizátory
 • Světla (při aplikaci krmiv)
 • Možné jsou i kombinace ovládaných zařízení

Výše uvedená zařízení lze ovládat pomocí řízených zásuvek 230V AC nebo pomocí silových spínačů , které komunikují s řídící jednotkou pomocí kabelu. Silový spínač je vybaven vidlicí, která se zapojí do zásuvky 230V a zástrčkou (shuco IP 44), do které se zapojí ovládané zařízení.https://www.aquadeals.eu/produkty/silovy-spinac-230-vac/

Řízené výstupy lze ovládat na základě pokynů od senzorů nebo je lze časově naprogramovat, také je lze programovat provázaně na základě funkce ostatních výstupů nebo je s nimi párovat.

Možností je opravdu mnoho, vždy záleží na požadavcích konkrétní situace.

Řídící jednotka SENECT|Aquaculture Control Basic  je vybavena :

 • třemi senzorovými vstupy kompatibilními se všemi senzory Senect
 • dvěma řízenými výstupy 24 VDC, 4-20 mA, 0-10V
 • jedním řízeným výstupem 24V DC s vysokým výkonem
 • třemi řízenými zásuvkami 230 V AC
 • napájecím zdrojem 150W nebo 300W
 • alarmovým výstupem (pro světelnou a zvukovou signalizaci)

Příklady použití

Ovládání bubnového filtru s monitorováním a řízením kyslíku

 • Senzor 1: hladinový senzor ve filtru ovládající oplach bubnového filtru
 • Senzor 2: senzor monitorující hladinu v odchovné nádrži
 • Senzor3: kyslíkový senzor monitorující obsah kyslíku v nádrži
 • Řízený výstup 1: solenoid na přívodu kyslíku
 • Řízený výstup 2: solenoid automatického dopouštění
 • Řízená zásuvka 1: motor pohonu bubnového filtru
 • Řízená zásuvka 2: oplachovací čeradlo bubnového filtru
 • Řízená zásuvka 3: oběhové čerpadlo RAS

V tomto případě ovládá řídící jednotka bubnový filtr, řídí tedy oplachovací cyklus na základě pokynů od senzoru 1. Pomocí senzoru 2 zároveň monitoruje úroveň hladiny v odchovné nádrži a na základě pokynů od senzoru 2 otevírá nebo zavírá solenoid automatického dopouštění.

V tom samém čase ještě monitoruje obsah rozpuštěného kyslíku v nádrží (mg/%) pomocí senzoru 3. Na základě informací od senzoru 3 otevírá nebo zavírá kyslíkový solenoid.

Aktuální stav, ale i historie, je neustále zaznamenávána pomocí aplikace Senect APP control, takže máte vše stále po ruce ve vašem chytrém telefonu nebo počítači. Pomocí aplikace lze všechna zařízení a nastavení dálkově nejen sledovat ale i řídit.
Monitoring odchovné nádrže včetně ovládání oxygenace a krmení
 • Senzor 1: hladinová sonda v nádrži, monitoruje úroveň hladiny
 • Senzor 2: pH sonda, monitoruje hodnoty pH v odchovné nádrži
 • Senzor 3: Kyslíková sonda, monitoruje úroveň rozpuštěného kyslíku (mg/l/%)
 • Řízený výstup 1: ovládá kyslíkový solenoid
 • Řízený výstup 2: ovládá automatické krmítko
 • Řízený výstup 3: zásuvka 230V AC, ovládá osvětlení nad odchovnou nádrží

V tomto případě je odchovná nádrž monitorována třemi senzory. Senzor 1 monitoruje hladinu v nádrži. Při poklesu hladiny pod zadanou úroveň zasílá jednotka SMS obsluze a ta zajistí dopuštění systému. Senzor 2 monitoruje hodnoty pH v nádrži, při překročení nastavených prahových hodnot zasílá jednotka SMS obsluze a ta zajistí nápravu stavu. Senzor 3 monitoruje obsah rozpuštěného kyslíku v nádrži, při jeho poklesu zasílá pokyn k otevření kyslíkového solenoidu, v případě nasycení kyslíkový solenoid zavře.

Řízený výstup 2 ovládá automatické krmítko, které v určených časech aplikuje krmivo, řízený výstup je zároveň spárovaný s kyslíkovým senzorem , který zajistí, že při nízkém nasycení se krmítko nesepne. Zároveň je řízený výstup 2 spárovaný s řízeným výstupem 3 (zásuvka 230V AC) což je osvětlení, které se spíná zároveň s krmítkem a vytváří tak u ryb podmíněný reflex při krmení, což se dá v chovu dobře využít.

Aktuální stav, ale i historie, je neustále zaznamenávána pomocí aplikace Senect APP control, takže máte vše stále po ruce ve vašem chytrém telefonu nebo počítači. Pomocí aplikace lze všechna zařízení a nastavení dálkově nejen sledovat ale i řídit.
Ze schématu je patrné, že ještě zbývá několik nevyužitých výstupů, které by šlo naprogramovat a využít pro provoz dalších zařízení. Možností je mnoho.
SENECT|Aquaculture Control Basic

 

Rozměry 265 x 254 x 127 mm
Napájení 230 V AC, 50 Hz
Senzorové vstupy 3x pro senzory SENECT
Výstupní porty 1x High-Power výstup (24 V DC, max. 6 A / 10 A)
2 x Aktuátorové výstupní porty
3 x 230 V AC (volně programovatelné)
Výstupní aktuátorové signály 24 V DC PWM, 0-10 V, 4-20 mA
Funkce výstupních portů např.řízení senzorů, rízení solenoidu dopouštění, řízení varovných signálů,variabilní frekvenční řízení výstupů (4-20mA) pro řízení čerpadel, motorů filtrů, dmychadel a dalších
IP Ochrana IP54
Přenos dat 2.5 GHz WLAN, vzdálený přístup prostřednictvím dynamického DNS, přesměrování portů a IPv4
Příslušenství Kyslíkový senzor O2S Typ: O2S-20-SC
Hladinová sonda PS Typ: PS-300-MA
pH XR1 senzor Typ: PH-410-XR1-SC
ORP XT1 senzor Typ: ORP-1-XT1-SC
Conductivity senzor CON2, 0 - 2 mS / cm Typ: CON-2-SC)
Conductivity senzor CON50, 0 - 50 mS / cm Typ: CON-50-SC
Solenoid pro vodu M12 Typ: MVW-M12-SC
Silový spínač SC24-230, pro řízení 230 V spotřebičů
Velda Fish Feeder Pro(krmítko) se SENECT připojením
Výstražný maják VIS-LED Typ: VIS-LED-SC

Manuál (EN)


Stáhnout  

Manuál (DE)


Stáhnout  

Související produkty

pH senzor XR1

pH senzor XR1

8 655 Kč bez DPH

pH senzor

Detaily produktu
Hladinový senzor PS

Hladinový senzor PS

8 655 Kč bez DPH

Hladinový senzor

Detaily produktu
Kyslíkový senzor O2S

Kyslíkový senzor O2S

24 083 Kč bez DPH

Kyslíkový senzor

Detaily produktu
Senzor tlaku EDS

Senzor tlaku EDS

8 172 Kč bez DPH

Senzor tlaku

Detaily produktu
Teplotní senzor TMP

Teplotní senzor TMP

3 351 Kč bez DPH

Teplotní senzor

Detaily produktu
Senzor vodivosti CON 2/ CON 50

Senzor vodivosti CON 2/ CON 50

25 288 Kč bez DPH

Senzor vodivosti

Detaily produktu
ORP Senzor-XT1

ORP Senzor-XT1

8 655 Kč bez DPH

Indukční snímač vodivosti

Detaily produktu