RK-BioElements LIGHT


Typ: RK-BioElements-LIGHT


1l 20 Kč bez DPH

10l 200 Kč bez DPH

100l 2 000 Kč bez DPH

2000l 20 000 Kč bez DPH

3000l 60 000 Kč bez DPH


 • celosvětově nejpoužívanější nosiče biomasy v akvakultuře
 • patentovaný design
 • pro biofiltry v RAS a ČOV
 • velký povrch pro bakterie
 • varianta Light vhodná pro skrápěné biofiltry a upflow biofiltry
 • vyrobeno z čistého PP bez přídavku recyklátu
 • plně recyklovatelné
 • přátelské pro bakterie
 • standardní balení: 100l bag, 2000l a 3000l bigbag

Výkonné filtrační médium (nosič biomasy), které ve Vašem biofiltru zajistí optimální prostředí pro nitrifikační bakterie. Varianta Light je vhodná hlavně pro zkrápěné biofiltry a pro tzv. „upflow“ biofiltry.Light elementy jsou lehčí než voda plavou těsně pod hladinou, částečně ponořené.

RK-BioElements- Light

 • celosvětově nejpoužívanější nosiče biomasy v akvakultuře
 • patentovaný design
 • pro biofiltry v RAS a ČOV
 • velký povrch pro bakterie
 • varianta Light vhodná pro zkrápěné biofiltry a upflow biofiltry
 • vyrobeno z čistého PP bez přídavku recyklátu
 • plně recyklovatelné
 • nulová údržba
 • snadná aplikace a výměna
 • přátelské pro bakterie
 • standardní balení: 100 l bag, 2000 l a 3000 l big bag
 • při jednorázovému odběru nad 3 000l Vám rádi vypracujeme individuální cenovou nabídku

Potřebné množství média je cca 340 l/kg krmiva/den, při teplotě prostředí 20°C a pH 7,2

Hustota (g/cm3) 0,93
Hmotnost (kg/m3) 158
Specifický povrch pro bakterie (m2/m3) 750
Chráněný povrch uvnitř elementu (m2/m3) 635
Pórovitost (Void fraction % ) 84
Počet elementů v tis.ks/m3 255
Rozměry elementu v mm 15x15
TAN koeficient (NH3+NH4) g/m3/den 532